Producent uszczelek do Taboru Kolejowego

Stanisławice 286
32-015 Kłaj
e-mail: centrum@mascort.com.pl
mobile: 606 851 788
Zadzwoń i zapytaj
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Tytuł operacji:
POSZERZENIE OFERTY USZCZELEK WYCINANYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE SZYBKOŚCI PROCESU PRODUKCJI
POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁOWEGO PLOTERA CNC ORAZ UTWORZENIE MIEJSCA PRACY
DLA OSOBY Z GRUPY DEFAWORYZOWANEJ

Operacja mająca na celu:
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIROSŁAW MAREK PPHU "MASCORT 3", POPRZEZ POSZERZENIE OFERTY USZCZELNIEŃ WYCINANYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE SZYBKOŚCI PROCESU PRODUKCJI POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁOWEGO PLOTERA CNC ORAZ UTWORZENIE JEDNEGO MIEJSCA PRACY DLA OSOBY Z GRUPY DEFAWORYZOWANEJ (1 ETAT) DO MOMENTU ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ OSTATECZNĄ

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji:
zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej (1 etat) oraz poszerzenie oferty wykonywanych wyrobów oraz zwiększenie szybkości procesu produkcji.