Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

1. Postanowienia ogólne.

Wykorzystanie treści Serwisu w innym celu niż do użytku własnego wymaga pisemnej zgody właściciela Serwisu. W szczególności zabronione bez zezwolenia właściciela Serwisu jest kopiowanie treści w całości lub części, wprowadzanie zmian, powielanie, i jakiekolwiek inne ich wykorzystywanie w celach komercyjnych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisów prawa.

2. Wyłączenie odpowiedzialności.

1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika spowodowane niedostosowaniem danych do aktualnej sytuacji prawnej i/lub faktycznej bądź niewłaściwym lub nieumiejętnym ich zastosowaniem.

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania przez użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty, tym samym właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się Użytkownika do informacji zamieszczonych na stronach Serwisu.

 

3. Treści dostępne w ramach serwisu.

1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Warunki Korzystania lub Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystania z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2. Zabronione jest, bez uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora, rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu lub Materiałów lub w związku z nimi.