Świadectwo uznanego przez PKP CARGO S.A. producenta wyrobu

Firma Mascort posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodnie z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO S.A. w zakresie produkcji wyrobów gumowych i uszczelnień do taboru kolejowego.