Świadectwo Zgodności PKP INTERCITY S.A.

Na podstawie zasad ujętych w Procedurze P750 (…), a także na podstawie dobrej eksploatacji wyrobów w pojazdach kolejowych, PKP Intercity nadaje Świadectwo Zgodności dla producenta i dostawcy membran i uszczelnień do zaworów rozrządczych i do innych urządzeń stosowanych w pojazdach kolejowych.