Kwalifikowany dostawca – Polregio S.A.

Od 2003 roku posiadamy Świadectwo Zgodności wydane przez PKP Przewozy Regionalne. Po przekształceniu w POLREGIO S.A. uzyskaliśmy weryfikacje na dostawcę kwalifikowanego i jesteśmy na liście dostawców kwalifikowanych spółki.