Badania na zgodność z normą PN-EN 45545

Norma PN-EN 45545 określa wymagania dotyczące właściwości ogniowej materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach kolejowych. Wykonane w 2021 roku badania w laboratorium SYCHTA LAB potwierdzają wysoką jakość naszej mieszanki przeznaczonej do produkcji wyrobów o wymaganym odpowiednim stopniu palności w zakresie R22/R23 dla poziomów zagrożenia HL1, HL2 i HL3.